Digwyddiadau

Yma gallwch wylio recordiadau o holl ddigwyddiadau byw Pleidleisiwch dros Nyrsio.

Roedden ni wedi gwahodd yr holl brif bleidiau gwleidyddol yng Nghymru i gyflwyno ymgeiswyr lleol ar gyfer pob un o’n digwyddiadau Hawl i Holi rhanbarthol byw. Roedd ymgeiswyr wedi ateb cwestiynau gan wylwyr ar Zoom a Facebook am yr hyn y bydden nhw’n ei wneud dros nyrsio yng Nghymru. Mae'r llithrydd newyddion ar waelod yr hafan yn dangos manylion digwyddiadau sydd ar y gweill!

Gorllewin De Cymru (4 Fawrth 2021)
Dwyrain De Cymru (11 Fawrth 2021)
Canol De Cymru (18 Fawrth 2021)
Canolbarth a Gorllewin Cymru (1 Ebrill 2021)
Gogledd Cymru (15 Ebrill 2021)
Hawl i Holi Etholiad RCN Cymru (22 Ebrill 2021)